Πρωί, πρωί, με την τσίμπλα στο μάτι και το μάρτζιπαν στο στόμα και τι βλέπουν τα όμορφα, σχιστά και αμυγδαλωτά μου ματάκια στο Lawnet; 

Ορατό το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων σε όσους έχουν ψηφιακά αρχεία μουσικής

 Η Ελληνική Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών (IFPI), σε συνεννόηση και με άλλους φορείς που διακινούν προϊόντα που σχετίζονται με μορφές καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, εντείνει τις προσπάθειές της για άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών στις περιπτώσεις κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω του Διαδικτύου.

Αν κάτι τέτοιο γίνει δεκτό, είναι εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο άσκησης, από τις δισκογραφικές εταιρείες, διώξεων εναντίον όσων «κατεβάζουν» δωρεάν μουσική από ιστοσελίδες ανταλλαγής μουσικών αρχείων (peer to peer), καθώς θα θεωρείται ότι διακινούν δίχως εξουσιοδότηση («κατεβάζουν» και θέτουν στη διάθεση των χρηστών του δικτύου) προϊόντα που προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η IFPI υποστηρίζει την αναγκαιότητα τροποποίησης του ισχύοντος νόμου 2225/1994, ώστε να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του χρήστη που διαθέτει και διακινεί πειρατικά μουσικά αρχεία, δεδομένου ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, είναι δυνατή η εξεύρεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη, του παρόχου με τον οποίο συνεργάζεται, όχι όμως και του ιδίου του φυσικού προσώπου.

Σύμφωνα με την IFPI η εικόνα που καταγράφεται στο εξωτερικό, όπου προβλέπεται άρση του απορρήτου τηλεπικοινωνιών και για περιπτώσεις προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, είναι ιδιαιτέρως θετική και ενδεικτική του τι μπορεί να επακολουθήσει σε περίπτωση εφαρμογής της.

Οι προτάσεις θα κατατεθούν πιθανότατα στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που σήμερα μελετά τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Με άλλα λόγια, τι σημαίνουν τα παραπάνω, εν είδη θεωρίας συνωμωσίας:

α. Σύγκρουση με τη Συνταγματική προστασία του απορρήτου (σε άλλα κράτη όπου ανθούν οι διώξεις κατά πειρατείας, και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α., δεν υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις)

β. Αυξημένη ποινικοποίηση ως απόρροια νομικών ζυμώσεων – όπως συνέβη και σε άλλες επικράτειες

γ. Ελληνική σύγχιση! (Για να μην ξεχνιόμαστε!) Τι σημαίνει αυτό; Ε, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει.

Advertisements