30 Ιουνίου με 1 Ιουλίου, στο Παν/μιο του Κεντ, έλαβε χώρο συνέδριο Φεμινιστικής Νομικής Θεωρίας με τον γενικό τίτλο «Απέναντι στις Εθνικές Κρατικές Οντότητες«.

Μια συνοπτική παρουσίαση όσων συνέβησαν και ειπώθηκαν, καθώς και πληροφορίες για τα ερευνητικά κέντρα που οργάνωσαν την επιστημονική συνάντηση  περιλαμβάνονται στο blog, γενικότερου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, Feminist Law Professors.

Advertisements